Kraftfulla och snabba joyroller tiltrotatorer för grävmaskiner mellan 15 och 30 ton med teknik för säker redskapslåsning ”s-safe” som inte behöver några elektriska känndon eller kablar på vare sig tiltrotator eller grävaggregat och behöver heller ingen elgenomföring i tiltrotatorns svivel. Endast då kil och kopplingsaxel är korrekt engagerade meddelas grävmaskinisten OK för att lyfta redskapet. Den nya serien kan som alternativ till standardsvivel levereras med ¾” högflödessvivel eller svivel med upp till åtta genomgångar. Joyroller rotor drivs med dubbla högmomentmotorer med integrerade lamellbromsar som öppnar när motorerna trycksätts och låser med fjäderkraft då motorerna stoppas eller om hydraultrycket försvinner okontrollerat. Kontinuerlig rotorvridkraft 17000 Nm med 75 kw. Statisk bromskraft 20000 Nm. Rotortekniken klarar kontinuerlig rotation med högt varvtal och med stor kraft utan varmgång i rotorväxeln vilket sker hos tiltrotatorer med snäckväxel. Tyst och smidig rotation med exakt positionering utan glapp i rotorväxeln. Lastkontrollerande ventiler på rotor och tiltenhet. Joyroller har eget styrsystem. Kablage för anslutning till andra styrsystem finns. Flytläge på både rotor och tilt. Rotorenheten kan utrustas med griparmar. Snapoil automatisk koppling av hydraulisk kraft.

English www.joyroller.com

Klarar med stor kraft och högt rotorvarvtal till exempel;

vinshning jordborrning ved/trädklyvning stubbfräsning sopning

samt andra jobb som kräver kraft och hastighet.

Flytläge på både rotor och tilt

Beställ din Joyroller +46(0)2002229

eller hos Redskaparna

www.redskaparna.se